Saksdokumenter til årsmøtet 2018

De første saksdokumenter til årsmøtet 2018 er nå gjort tilgjengelige på våre nettsider.

Foreløpig så er Dagsorden, Årsberetning 2017 og Årsregnskap 2017 tilgjengelig. Dokumentene ligger på denne linken eller på menyvalget Om TKK.

Under eventuelt så vil styret informere om fremdrift omkring prosjekt «Nytt klubbhus», hvor vi nå virkelig begynner å nærmes oss en god løsning mht. finansiering etc. Styret er ennå ikke helt klare til å fremme et konkret forslag til årsmøtet, men ønsker allikevel å informere så mange som mulig. Styret kommer også til å informere omkring organisering av Nøtterøy rundt 2018.

Det vil bli servert pizza på møtet.

 

 

Juniorgruppa er klare for 2018!!

Foreldre og utøvere i juniorgruppa avholdt i går fellesmøte for å snakke om 2018-sesongen. Våre to trenere, Per Martin Fevang og Ole Magnus Fevang gjorde først opp status for vintertreningen så langt. Det har vært fokus på medisinballtrening på mandager og kondisjon/styrke på torsdager. For 2018-sesongen stå vil første arrangement være den årvisse Påskesamlingen i Flekkefjord, som holdes i den første delen av påsken. I fjor hadde klubben deltakere for første gang på 5-6 år. Det er håp om enn flere fra TKK i år; en god sjanse til å få komme tidlig på vannet i år.

Videre ble det informert om deltakelse på Norges Cup for 2018 og organisering av utetrening frem mot de stevnene.

Under møtet delte foreldrene ut et gavekort fra Olympia Sport på 500 kr til hver av trenerne som takk for super innsats.

Det var enkel bevertning og god stemning under møtet, som bildene under viser.

Innkalling til Årsmøte 2018

Styret kaller inn til årsmøte i Tønsberg Kajakk Klubb tirsdag 27. februar kl 18:00.  Møtet vil bli avholdt i klubbens lokaler i Nordbyen. I henhold til vedtektene så må forslag som skal behandles, være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.  Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider senest 1 uke før årsmøtet.

Styret vil på årsmøtet redegjøre for den fremdrift som er gjort gjennom 2017 omkring søknad om finansiering av nytt klubbhus og konkretisere mulig fremdrift i 2018. Vedtak om bygging av nytt klubbhus må gjøres på et ordinært årsmøte eller på et ekstraordinært årsmøte.

I fjor var vi ca 25 personer på årsmøtet og vi håper i år at flere medlemmer møter.

Klubbens vedtekter finnes på denne linken.

Papirer til forrige årsmøte finnes på denne linken.

Styret i Tønsberg Kajakk Klubb v/leder Tom Skauen.

 

Bryggene opp av isen

På Lucia-dagen fikk vi endelig tatt opp bryggene, som da markerte at kajakksesongen definitivt er over. Trond Nylund gjorde forberedelser i går ved å hugge bryggene løs av isen. Så møtte det en god gjeng ved Anders Kristiansen, Børre Clasen, Knut Ole S. Kristiansen, Per Martin Fevang, Tor Sverre Jensen og Ole Magnus Fevang, opp i dag for å få brygger og den siste båten opp av vannet. Det var kaldt og vått; noen lovte sikkert at bryggene skal opp litt tidligere neste år. Den siste turen med båten ble besørget av kranbilen som slepte båten til land.  Bryggene ligger nå  trygt lagret på land. Vel blåst for denne gang!!

Oppsummering av treningsrace 2017

På treningsracene på tirsdager har det vært åpent for alle å delta. Det har vært padlet i Auli-elva. Det padles ca 5000 meter i all slags vær fra april til oktober. I 2017 ble det avholdt race hele 25 ganger, med mange ivrige deltakere.  Som i 2016 så er det noen som deltar nesten hver gang, mens andre deltar når de kan. Flest oppmøter i 2017 hadde Tore Karlsen med deltakelse på 20 treningsrace. Han ble tett fulgt av Harald Stensholt med 19. Deretter fulgte Tor-Sverre Jensen med 13 og Gent Olsen med 12. Det er nesten like høy deltakelse i som i 2016.

  • 16 forskjellige deltakere i 2017, mot 17 i fjor
  • Av de 16 var det 5 personer som møtte mer enn 10 ganger; 6 i 2016 møtte mer enn 10 ganger
  • I snitt deltok nesten 5 personer/trening i 2017, mot 6 i fjor
  • Til sammen var det 123 starter i 2017, mot 125 i fjor

Det er fremdeles hyggelig at så mange velger å trene sammen. Det gir en ekstra motivasjon og god mulighet til å holde seg i form. Vi håper på minst like mange neste år!!

Under er en tabell som gir en oppsummering av antall oppmøtte for hele 2017. Det er da bare 2 av ukene det ikke har vært padlet fra 18. april til 10. oktober. Nedenfor har vi satt opp alle som har padlet og antall ganger.

 

1 Tore Karlsen 20
2 Harald Stensholt 19
3 Tor-Sverre Jensen 13
4 Gent Olsen 12
5 Erik Fosaas 11
6   Trond Nylund 7
7 Øyvind Langslet 7
8 Eilif Andreassen 7
9 Egil Børstad 6
10 Erik Borchrevink 6
11 Tom Abrahamsen 4
12 Trond Ludvig Beckmann 3
13 Anders Kristiansen 3
14 Ole Henrik Morgenstjerne 3
15 Truls Aabol 1
16 Bjørn Vidar Stensholt 1

Midler fra Møller Bil Tønsberg

Møller Bil AS ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet i Tønsberg-området og har oppfordret lokale lag og foreninger om å søke om midler fra deres gavefond. Tønsberg Kajakk Klubb har søkt om midler og ble nylig tildelt 10 000 kroner i den forbindelse. Disse pengene kommer godt med når vi neste år skal arbeide videre for å øke aktiviteten i klubben og det tilbudet som våre medlemmer kan nyte godt av.

Gavesjekken og blomster ble tatt imot av leder Tom Skauen og styremedlem Jon Arild Andresen på onsdag denne uken hos Møller Bil Tønsberg AS.

Medisinballtrening og ny tredemølle

Padlesesongen 2017 er definitivt over og de fleste har pakket inn kajakken. Men, det er ingen grunn til å slutte å trene. Klubben har søkt og fått støtte til å kjøpe inn en ny tredemølle. Det gjør at man kan løpe inne på mørke, kalde og våte dager. Vi har også 3 padlemaskiner som gjør at man kan holde padlingen i gang.

En splitter ny tredemølle, Sportsmaster T300, er nå på plass i klubbhuset.

På mandager fra kl 19:30-21:00 arrangerer klubben medisinballtrening med fokus på kjernemuskulatur. Selv om dette er målrettet mot padleaktivitet så er dette god og generell trening for kjernemuskulatur. Dette er åpent for alle klubbens medlemmer og det tilpasses det nivået hver enkelt er på. Treningen foregår på Kongseik Ungdomsskole. Ansvarlig er Per Martin Fevang, mob 468 20 069, kontakt ham gjerne dersom du ønsker å være med.

Fra fjorårets medisinballtrening; meget god trening som tilpasses alle.
Padlemaskinene er i hyppig bruk; her er noen av våre seniorer i god gang.

Nye foreldrekontakter for juniorene

Mandag 8. oktober ble det avholdt møte for juniorpadlerne og deres foreldre.  I tillegg til de to trenere Per Martin og Ole Magnus Fevang, møtte det 11 padlere og 14 foresatte. På møtet ble sesongen oppsummert, informasjon gitt om trening i høst og vinter, samt at det ble etablert foreldrekontakter.

I 2017 har det vært 3-4 juniorpadlere med på noen av Norges Cup stevnene. De som har deltatt har opplevd det som lærerikt og motiverende å konkurrere. Flere har hatt med familie under konkurransen og det har vært fint og sosialt. Trenerne antok at flere ønsker å delta på Norges-cup neste sesong.

Størrelsen på juniorgruppa er nå blitt såpass stor at trenene ønsker støtte til andre oppgaver enn selve treningene. Det er ønske om å styre en følgebåtliste og koordinere kjøring/overnatting på stevner. Andre generelle oppgaver som sosiale møter og treningstøy vil også være aktuelle oppgaver. Christine Stensholt (mor til Elsa-Marie) og Knut Eikeland (far til Oskar) meldte seg til å ta seg av disse oppgavene. De vil da fungere som foreldrekontakter og bistå trenerne.

Flere har bestilt treningstøy fra www.original.no (forventes levert om 1-2 uker). På møtet var det flere som ønsket å bestille klær og gi som julegave. Vi har avklart med Original at nettbutikken åpner igjen. Fristen vil da være 25. oktober for å bestille. Nettbuttikken vil åpne igjen en av de nærmeste dagene. Se denne linken for størrelser og info om login.

Videre ble det informert om at allerede i påsken 2018 vil våre padlere kunne delta på Påskeleiren i Flekkefjord. Det er en uformell treningssamling og gir god mulighet til å trene og bli kjent med andre padlere. Den varer fra lørdag 24.3 til onsdag 28.3.

Treningen i høst og vinter vil bli som følger:
Mandag 18:30-20:00. Trening i Kongseik Ungdomsskole med medisinball.
Torsdag 18:00-20:00. Trening på Klubbhuset; løpstrening, apparater og padlemaskiner.

Dersom noen har spørsmål kan de rettes til en av trenerne eller foreldrekontaktene.

Kontaktinformasjon for trenerne:
– Ole Magnus Fevang, 976 38 151
– Per Martin Fevang, 468 20 069

Kontaktinformasjon for foreldrekontakter:
Christin Stensholt, 950 00 331
Knut Eikeland, 466 15 019

 

Surfski konkurranse i Nøtterøy-skjærgården

Tønsberg Kajakk Klubb arrangerte lørdag 23. september den første Surfski-konkurransen i klubbens regi. Totalt 24 padlere var påmeldt, fordelt på 20 i K1 og 4 stk i K2. Konkurransen ble vunnet av fjorårsvinneren av Nøtterøy rundt, Gleb Greben. Han ble fulgt av Anders Winther Andersen og Mats Grov. Alle 3 padler for Oslo Kajakklubb. Rett utenfor pallen kom Eirik Verås Larsen fra Flekkefjord, deretter Jørgen Aukland fra Fenn Surf’n Fun. Anders Kristiansen og Tor-Sverre Jensen fra arrangørklubben tok de neste plassene. K2-klassen ble vunnet av Merete og Jørgen Dyblie fra Horten foran Thomas Hestvold og Kristan Hermansen fra Arendal Kajakklubb.  Komplett resultatliste på denne linken.

Obligatorisk informasjon for alle før start.

Opprinnelig rute var basert på sørlig vind, men da det blåste nordlig så ble ruta snudd. Start var ved Fjærholmen på Nøtterøy og mål var ved Sandøsund på Hvasser. Deltagerne padlet ut Huikjæla og dreide rett sør på østsiden av Gåsø, deretter forbi Leistein og inn mot Sandøsun. Det var rolige forhold i starten med små bølger, lenger ut og sør fikk surfskipadlerne de større bølgene de gjerne vil ha. Den siste kilometeren kom det motvind og gjorde det tungt. Noen måtte i vannet underveis, men alle fullførte de ca 22 kilometrene.

Start fra Fjærholmen på Nøtterøy.

Det var overskyet oppholdsvær ved starten ca kl 13, som gikk over i yr og noe regn etter hvert. Det la ikke demper på stemningen blant de som padlet. Arrangørkomiteen disket opp med lapskaus for deltagerne ved målgang, noe som var populært for kalde padlere.

Vi synes det er flott at så mange tar turen til vår fine skjærgård på en litt fuktig høstdag. Tilbakemeldingene var gode, så vi håper dette kan bli en god tradisjon. Det ligger også flere bilder ute på våre facebooksider.

Vi vil også takke klubbens medlemmer som stilte opp for å avvikle denne konkurransen. Under er bildet av en av følgebåtene som ble ført av Trond Nylund.

God deltakelse i Telemarkspadler’n 2017

Elsa-Marie vant K1D 10 km, ikke dårlig av en som stiller i Piker 14!
Elsa-Marie og Oskar begge rett over 1t og 6 min på 10km. En bra debut!

Tønsberg Kajakk Klubb var i helgen godt representert under det etter hvert tradisjonsrike Telemarkspadler’n. I år hadde TKK 2 juniorer og 7 seniorer. Det ga klasseseier i K1D 10km ved Elsa-Marie Stensholt, K2 23km ved Truls Aabol/Tor Sverre Lien-Jensen og K1H 46km ved Harald Stensholt. Sistnevnte vant samme distanse i fjor også. I tillegg deltok Oskar Staff-Iversen Eikeland (K1H 10), Bjørn Vidar Stensholt, Øyvind Langslett, Trond Nylund og Tore Karlsen (alle K1H 23). Vi gratulerer alle!

Truls og Tor Sverre i innspurten på K2H 23 kilometer.

Arrangementet samler alt fra konkurransepadlere til turpadlere i havkajakk. Løpet har en fin ramme ved Norsjø Camping og flere velger å overnatte til søndag. Det ligger en rekke fine bilder ute fra arrangementet på facebook-siden til Telemarkspadler’n. Resultater finner du her.

To gamle veteraner, Trond og Tore, diskuterer etter løpet.
Harald på vei til mål på K1H 46km. Vi tipper det smakte godt med en bakt potet etterpå!
Alle deltakere får eplemost og en bakt potet etter målgang.