Alle innlegg av Arne Lassen-Urdahl

Ekstraordinært årsmøte 1. april

I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 27. februar 2019 kalles det herved inn til ekstraordinært årsmøte i Tønsberg Kajakk Klubb.

Dato: 1. april 2019 kl 17:30
Tidspunkt: 17:30
Sted: Klubbhuset, Nordbyen 36

Dagsorden

 1. Godkjenning og opptelling av stemmeberettigede
 2.  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3.  Valg av:
  1. Møtedirigent
  2. Referent
  3. 2 stk representanter til å underskrive protokollen
 4. Godkjenning av regnskap 2018

Revisorrapport tilgjengelig på denne linken.

Styret, Tønsberg Kajakk Klubb

Protokoll fra ordinært årsmøte finnes på denne linken.

Utdeling på årsmøtet 2019

Tønsberg Kajakk Klubb avholdt 27. februar årsmøte. På årsmøtet ble de vanlige sakene behandlet, i tillegg hadde styret 2 orienteringssaker. Under årsmøtet ble det også for første gang på flere år delt ut utmerkelser. Både Lindboe-åra og Tønsberg Idrettsutvalgs pokal ble delt ut. Disse blir delt ut til beste utøver under 17 år ihhv. jente- og gutteklassen. Elsa Marie Stensholt mottok Lindboe-åra og Oskar Staff-Iversen Eikeland mottok Tønsberg Idrettsutvalgspokal.

Fra venstre: Oskar Staff-Iversen Eikeland, Elsa Marie Stensholt og Ole Magnus Fevang (trener)

En av orienteringssakene omhandlet ønske om aktiv deltakelse fra flere medlemmer omkring de arrangementer som klubben har. De siste årene har det vært en positiv økning i aktivitet. Flere av arrangementene har i stor grad vært drevet frem av styret, noe som ble detaljert i årsrapporten. Det var ønske om at flere utenom styret kunne delta med å planlegge i forkant og være med under de ulike arrangementene. Styret konkretiserte at det for eksempel er behov for en spesifikk person med ansvar for å organisere følgebåter under Nøtterøy rundt. På møtet meldte 4 personer seg og styret vil følge opp organiseringen av klubbens arrangement sammen med disse personene. Det er fremdeles behov for flere som kan hjelpe til med små og større oppgaver.

Det ble også gitt en kort orientering omkring nytt klubbhus. Anbud er innhentet og det forventet å kalle inn til et nytt ekstraordinært årsmøte i løpet av 4-8 uker med sikte på å legge frem et endelig forslag om å bygge.

Klubbens regnskap ble gjennomgått og kommentert. All den tid regnskapet ble sendt ut etter fastsatt frist og uten at revisorer hadde hatt tid til å revidere regnskapet ble det vedtatt å utsette behandling til det forventede ekstraordinære årsmøtet.

Det sittende styret hadde sagt seg villig til gjenvalg og det var ingen andre kandidater.

Protokoll fra årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig på fanen Årsmøte 2019.

Dokumenter til årsmøtet 2019

Dagsorden for årsmøtet 2019 og styrets beretning for 2018 ble i går kveld gjort tilgjengelig under egen fane på nettsidene våre. Trykk på denne linken for å komme til den aktuelle siden.

Regnskap for 2018 blir gjort tilgjengelig senere i kveld.

I tillegg til de faste sakene til årsmøtet vil styret også i år informere om fremdrift for prosjektet med nytt klubbhus.

Videre ønsker styret også å informere om status på de ulike arrangement som klubben pleier å arrangere. Slik som Neglespretten, Nøtterøy rundt og klubbmesterskap. Arrangementene i fjor ble avviklet med flere av klubbens medlemmer som medarrangører enn foregående år. Det ga klart bedre avvikling av arrangementene. Styret ønsker i år å informere om hvordan dette er tenkt gjort for 2019. Se eget punkt på dagsorden.

Oppsummering av treningsrace 2018

På treningsracene på tirsdager er det åpent for alle å delta. Dette er en uhøytidelig konkurranse som foregår i Auli-elva. Det er en hyggelig måte for klubbens medlemmer å trene og holde seg i form på. Og en mulighet til å måle om treningen har gitt fremgang.

I 2018 var det 21 tirsdager hvor det møtte alt fra 2 til 8 personer. Det er litt færre avholdte race og deltakere enn i 2017. Noen møtte nesten hver gang, mens andre møtte bare noen få ganger i løpet av sesongen. I snitt var det allikevel over 5 personer på hvert treningsrace.  Flest oppmøter i 2018 hadde Harald Stensholt (20 ganger), tett fulgt av Eilif Andressen (18 ganger), dernest Tore Karlsen og Gent Olsen (begge 17 ganger). Hyggelig var det også i år at en junior, Elsa Marie Stensholt ble med 12 ganger.

Under er tabellen som viser fordelingen i løpet av sesongen og en komplett tabell over de som deltok på treningsrace.

1  Harald Stensholt 20
2  Eilif Andreassen 18
3  Tore Karlsen 17
4 Gent Olsen 17
5 Elsa-Marie Stensholt 12
6 Erik Borchrevink 11
7 Tor-Sverre Lien-Jensen 5
8 Egil Børstad 5
9 Erik Fossås 4
10  Ole Henrik Morgenstierne 2
11 Øyvind Langslet 2
12 Anders Kristansen 1
     
     
     
     

Styrketrening for alle!!

TKK har på torsdager organisert styrketrening i gymsalen på Træleborgskole. Her har gjennomfører vi styrketrening blant annet ved bruk av medisinball og de apparatene som er tilgjengelig. Øvelsene som gjennomføres er spesifikt rettet mot kajakk, men gir også veldig god generell trening av støttemuskulatur i overkropp. Treningen er åpen for alle; uavhengig av nivå og ambisjon. Mange av øvelsene er basert på bruk av medisinball som gir en god og dynamisk trening av musklene.

Varierte øvelser som gjennomføres med 30, 45 eller 60 sekunders varighet.

Dersom du nylig har meldt deg inn i klubben og ønsker å være godt forberedt til turer i kajakk til sommeren så er dette perfekt trening. Eller bare være i generelt god form….

Denne øvelsen giør deg andpusten. Start med å hive medisinballen med strake armer så høyt opp og mot makkeren. Kast deg deretter raskt ned og utfør et spretthopp fra liggende posisjon. For deretter å være klar til å ta imot ballen igjen. Garantert høy puls etter 30 sekunder!!

Hittil i vinter så har det vært flest fra juniorgruppa som har deltatt; de trener fra klokken 19:00 til ca 20:15. Fra klokken 20:00 er det en overlapp med seniorer i form av oppvarming med ballspill etc. Treningen avsluttes ca 21:00. Treningen er lagt opp slik at øvelsene passer uavhengig av fysikk og kondisjon. Du velger selv hvor hardt dette skal være. Ta kontakt med trener Ole Magnus Fevang (mob 97638151) dersom du har spørsmål omkring denne treningen eller lurer på om dette er noe for deg. Under vises noen bilder fra forrige trening for juniorene.

Etter oppvarming så tar programmet fra 35-45 minutter.
Innsatsen og hvor tungt det er avgjør du selv.

Innkalling til årsmøte 2019

Styret kaller inn til årsmøte i Tønsberg Kajakk Klubb onsdag 27. februar kl 18:30. Møtet vil bli avholdt i klubbens lokaler i Nordbyen. I henhold til vedtektene så må forslag som skal behandles, være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider senest 1 uke før årsmøtet.

Styret vil på årsmøtet redegjøre for den fremdrift som er gjort gjennom 2018 omkring finansiering av nytt klubbhus og oppfølging av vedtak på det ekstraordinære årsmøtet avholdt 5. des 2018.

Vedtak om bygging av nytt klubbhus må gjøres på et ordinært årsmøte eller på et ekstraordinært årsmøte.

Klubbens vedtekter finnes på denne linken.  Dokumenter fra forrige årsmøte finnes på denne linken.

Styret i Tønsberg Kajakk Klubb v/leder Tom Skauen.

Støtte via Grasrotandelen

Tønsberg Kajakk Klubb får for 2018 utbetalt 11 435 kroner fra Norsk Tipping. Dette er som følge av at 41 personer har godkjent at deler av deres spillinnsats går til Tønsberg Kajakk Klubb hver gang de spiller. Norsk Tipping gir inntil 7 prosent av hver spillinnsats tilbake til den klubben du ønsker å støtte. Dette er meget verdifullt for vår klubb og vi takker de som har valgt å støtte oss.

Vi ønsker gjerne at flere velger å støtte oss. Det kan man bli ved å sende SMS «Grasrotandelen 983198368» til 60000. Man kan også velge dette på Norsk Tippings ulike kanaler og på din side. Trykk på bildet under for å komme til klubbens lenke hos Norsk Tipping.

Ekstraordinært årsmøte

Styret i Tønsberg Kajakk Klubb har sendt ut innkalling til ekstraordinært årsmøte for Tønsberg Kajakk Klubb. Det avholdes onsdag 5. desember 2018 kl 19:00 i klubbens lokaler i Nordbyen 36. Innkalling er sendt per e-post til alle registrerte medlemmer.

Dagsorden

 1. Godkjenning og opptelling av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av:
  – Møtedirigent
  – Referent
  – 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Orientering om Nytt klubbhus
  – Økonomi, budsjett, fremdrift bygging etc.
 5. Fullmakt til styret om å gå i forhandlinger vedrørende avtaleinngåelse for:
  – Byggekontrakt entreprenører*
  – Byggelån og langsiktig lån*
  – Nødvendige tilhørende avtaler i direkte forbindelse til byggingen*
  – Igangsettelse/kampanje om flere medlemmer ifm nytt klubbhus*

*Forbehold om endelig godkjennelse av «årsmøtet»

 

Endelig mer penger til nytt klubbhus!!

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg delte i går ut 400 000 kroner til Tønsberg Kajakk Klubb ifb.m. klubbens søknad om støtte til å bygge nytt klubbhus. Det er meget gledelig at vi endelig fikk en såpass stor tildeling for dette prosjektet som har vært jobbet med lenge. Med dette siste tilsagnet anser styret i klubben at vi er svært nærme å kunne realitetsbehandle bygging av nytt klubbhus. Styret vil en av de nærmeste dagene kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å be om tilslutning til videre arbeid. Klubben har tidligere mottatt pengegaver fra andre stiftelser og det totale økonomiske budsjettet vil bli redegjort for i detalj på det ekstraordinære årsmøtet.
Utdelingen i går foregikk på Teie Hovedgård og klubben var representert ved leder Tom Skauen, Ole Magnus Fevang og Jon Arild Andresen. Klubben mottok der beviset på tildelingen som nå er hengt opp inne på klubbhuset. Tønsbergs blad skrev også om tildelingen; link til artikkelen finnes her. For de som ønsker å lese om tidligere

Styremedlem Jon Arild Andresen takker Bjørn Engaas i Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg for pengegaven.

 

Høst- og vintertrening

De fleste har nå lagt bort padleåra for sesongen. Det er allikevel mulighet til å trene samme med andre av klubbens padlere. Klubben har fått tilgang på gymsalen på Træleborg skole på torsdager. Der vil det være styrketrening basert på bruk av medisinball.

Juniorgruppa starter fra kl 19. Og fra klokken 20/20:15 samles seniorer og holder på i ca 45 minutter pluss oppvarming. Dette er generell styrketrening som vil passe for alle klubbens medlemmer, uavhengig av hvor sprek man er. Belastningen tilpasses den formen hver enkelt er i. Treningen er fokusert på kjernemuskulatur og spesifikt på mage/rygg som er viktig for kajakkpadlere.

Dette er også en god møteplass for å snakke om kajakk og kanskje planlegge turer for neste sesong.

For de som ikke kan på torsdager så er klubbhuset tilgjengelig med styrkerom, padlemaskiner og tredemølle. Juniorgruppa trener på mandager fra 18-20. Utenom det er det vanligvis greit med plass.