Årsmøte 2019

Tønsberg Kajakk Klubb avholdt ordinært årsmøte onsdag 27. februar 2019 kl 18:30 i klubbens lokaler i Nordbyen 26.

Dagsorden og relevante dokumenter for gjennomføring av årsmøtet ble gjort tilgjengelig via linkene nedenfor. Link til referat nedenfor.

Dagsorden

Årsberetning 2018

Regnskap 2018

Revisorrapport for 2018

Budsjett 2019

Referat fra årsmøtet 2019 .

Ekstraordinært årsmøte – mandag 1. april 2019

Tidspunkt: 17:30
Sted: Klubbhuset, Nordbyen 36

Dagsorden
1. Godkjenning og opptelling av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av:
– Møtedirigent
– Referent
– 2 stk representanter til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av regnskap 2018